<-- Takaisin sarjaan Korkeajännitys Merten 80-luku

Edellinen numero
Merten Korkeajännitys 1988 12

Merten Korkeajännitys 1988 12 alkup kansi

Seuraava numero
Merten Korkeajännitys 1988 12 sivu 03

Tietoa lehdestä:

Merten Korkeajännitys 12
1988

Torjukaa Valtaajat!
Alkup kansi:
Commando 2166 (1988)
Piirtäjä:
Dachille

Torjukaa Valtaajat!
Alkuperä: Commando 2166 (1988)
Sound the Alarm!
Piirtäjä: Denis McLoughlin
Teksti: Alan Hebden